Mjenjači:

– Mehanički mjenjač
– Automatizirani mehanički mjenjač (AS-Tronic)
– Hidrodinamički automatski mjenjač (Powershift)
– Hidrostatski mjenjač
– Popravak osovine (diferencijala)
– Popravak reduktora
– Popravak hidr. razvodnika ili ventila
– Popravak Kipper-pumpe
– Popravak hidraulične pumpe
– Popravak hidromotora

Upravljači:

– Popravak hidrauličnog servo upravljača
– Popravak servo cilindra upravljača
– Popravak hidrostatskog upravljača
– Popravak instalacije stražnje upravljive osovine
– Popravak upravljačkog razvodnika ili ventila
– Popravak hidr. pumpe upravljača
– Popravak hidraulične letve upravljača

Cilindri:

– Popravak ručne hidraulične pumpe
– Popravak hidro cilindra
– Cilindar obični dvoradni
– Cilindar obični jednoradni
– Cilindar višestepeni (teleskopski)
– Hidraulična dizalica
– Usluga honovanja
– Usluga radijalnog brušenja
– Usluga zavarivanja
– Usluga strojne obrade

© Copyright 2017 Hidromehanika d.o.o. by TINA obrt